Bariton

– tenori ja bassi vahepealne meeshääl, mille hääletoon on lähemal bassile. Baritonid kehastavad sageli asjalikke ja abivalmis isasid ja õnnetuid abielumehi, aga ka intrigaane, kelme, samuti röövleid, kaabakaid, vangivalvureid ning muid vastikuid tüüpe.