Tartu linn tunnustab tublisid tartlasi medaliga

Tartu Linnavalitsuse pressiteade
20.06.2017

Tartu linn tunnustab tublisid tartlasi medaliga

Tartu Linnavalitsus otsustas tunnustada Tartu linna medaliga kultuurikorraldajat Liida Konsat, keemiaõpetajat Tatjana Ojaveret, koormeistrit Ene Peikerit, Tartu Observatooriumi direktorit Anu Reinartit ja Tartu Biotehnoloogia Pargi juhatajat Andrus Tasat.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu medali uued kandjad on väärikad tartlased, kes oma tööga tartlaste ja kodulinna heaks palju korda saatnud. “Aitäh ütleme neile Tartu linna päeval, 29. juunil,” lisas linnapea.

Liidia Konsal on olnud väga oluline roll nii Tartu laulupidude kui ka üldlaulu- ja  tantsupidude ettevalmistamises. Ta oli aastaid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator, Tartumaa laulupeo komisjoni liige ning Euroopa suurima rahvakunstifestivali Europeade vabariikliku komitee liige. Praegu tegutseb Liidia Konsa tänavuse noorte laulu- ja tantsupeo Tartu linna kuraatorina. Liidia Konsa eestvedamisel on Tartu linnas toimunud hulk silmapaistvaid üritusi – mees-, nais- ja segakooride ning vokaalansamblite laulupäevi, dirigentide, tantsujuhtide ja heliloojate juubelikontserte, rahvatantsujuhtide tantsukoolitusi ja palju muud.

Tatjana Ojavere on teenekas keemiaõpetaja. Ta on töötanud Tartu linnas keemiaõpetajana üle 40 aasta, viimastel aastatel Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Ta on suurepärane ainespetsialist, kes teeb oma tööd südamega. Õpetamisel on tema jaoks oluline, et õpilastel oleks tunnis huvitav. Uuenduslike õppemeetodite ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine on iseenesestmõistetav olnud kogu tema õpetamispraktika vältel. Töötades vene õppekeelega koolis, on Tatjana Ojavere panustanud ka õpilaste eesti keele oskuse arendamisse – ta õpetab keemiat ja loodusõpetust nii vene kui ka eesti keeles.

Ene Peiker on olnud aastakümneid väga aktiivne osaline Tartu kultuurielus. Ta on dirigent, koormeister, hääleseadja ja õpetaja. Tartu Akadeemilise Meeskoori koormeister ja abidirigent oli ta ligi 40 aastat, aidates jõudsalt kaasa koori kunstilisele arengule. Selle aja jooksul on väga paljud laulumehed tema käe all oma vokaalseid võimeid arendanud. Meeskoori suurepärastel tulemustel erinevatel konkurssidel ja kõrgetasemelistel kontsertreisidel on tähtis roll olnud Ene Peikeril. Pedagoogina on ta paljude muusikute arengule kaasa aidanud õpetades Tartu Õpetajate Seminaris dirigeerimist.

Anu Reinart on Tartu Observatooriumi direktor ja teadlane, kes on andnud silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse. Tänu Tartu Observatooriumi ja selle direktori Anu Reinarti tööle on Tartust kujunenud Eesti kosmosealase tegevuse juhtiv piirkond. Paljuski tänu Anu Reinarti aktiivsele osalusele Eesti kosmosepoliitika töörühmas, Eesti esindamisele paljudes Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri töörühmades ning komisjonides, on Tartu olnud kogu selle protsessi käigus Eesti kosmosetegevuse põhikeskuseks. Viimastel aastatel on Tartus igal aastal toimunud mitu rahvusvahelist kosmosealast konverentsi või töötuba, siin on loomisel Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator ja siin arendatakse seadmeid Euroopa kosmoselaevadele.

Andrus Tasa on teadlane ja ettevõtja, Tartu Biotehnoloogia Pargi juhataja, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS-i nõukogu ja OÜ TBD-Biodiscovery juhatuse liige. Alates 2001. aastast on Andrus Tasa olnud tegev ettevõtluses ning omab ja juhib hetkel erinevaid ettevõtteid, mis tegutsevad biotehnoloogia, meditsiini ja keemia valdkonnas. 2002. aastal pani Andrus Tasa aluse Tartu Biotehnoloogia Pargile, mille eesmärk on olnud soodsa ja areneva keskkonna loomine biotehnoloogiaalase ettevõtluse edendamiseks Eestis. Andrus Tasa on  andnud suure panuse nii Tartu biotehnoloogia ettevõtluse kui ka üldise ettevõtluskeskkonna arendamisesse.

Vastavalt Tartu linna tunnustusavalduste andmise korrale antakse Tartu medal austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest.

Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht
736 1212, 516 4592