Ekskursioon „Mööda Tartu suveaedu”

Ekskursioon „Mööda Tartu suveaedu”

Suveaiast suveaeda, tantsule ja kontserdile

Enriko Talvistu: „Suveaedade ja teisalt ka talviste tritsuväljade kultuur on meil juba ammu kadunud. Võimendatud heli ja heitlik kliima on selle viinud siseruumidesse. Ometi olid just need aiad kolme-nelja suvekuu jooksul, ehk kauemgi, linnakodanike demokraatilisem ja kättesaadavam lõbustusvorm. Aiad olid enamasti seotud vastavate seltsidega, kus varasemail aastail korraldati näitusi, sportmänge, loenguid ja muid huvitavaid ettevõtmisi, kas vaba aja veetmise või tõsisema huvitegevuse eesmärgil.

Alustatakse matka Ülejõel „Ressource’i” Seltsi aiast Peetri kiriku vastast, teispool Puiestee tänavat, kus seal peetud 1869. aasta esimese üle-eestilise laulupeo kivi juures räägime seal toimunust. Edasi toimub liikumine läbi Vanemuise Seltsi aia Jaama tänava ääres, mis praegu Laulupeo muuseumi käes. Seal katsume ette kuvada üritusi 19. sajandi lõpus. Seejärel lähme üle Võidu silla Vanemuise teatri juurde, et rääkida seal kandis asunuist suveaedadest enne ja pärast viimast sõda.

Juttu veeretatakse ka muudest suveaedadest, milles sõjajärgseil aastatel on ehk paljud kuulajad-huvilised ise või nende vanavanad või vanemad käinud tantsimas ja etteasteid kuulamas. Meenutame neid paiku ning mälestused on kohapealgi oodatud.

Lõpeb käik Vanemuise väikese teatrihoone kõrval endise Saksa Käsitööliste Seltsi aias, praeguses Vanemuise pargis. Kogu matka saadavad kommentaarid ja viited kõrvalejäävatele lõbuaedadele ja kinoteaatritele ning jõudumööda näidatakse ka pilte neist kadunud aegadest. Kel need kodus olemas, võtku ise kaasa.

Marssi juhatab ja loeb vahetekste Enriko Talvistu, kes on teadupärast lihtsalt huviline linnakodanik.”


Lihtsalt huviline linnakodanik Enriko Talvistu on kunstiajaloolane ja -kriitik. Lõpetas 1983. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Töötas 1982–1984 Tartu Kunstimuuseumi teadurina, 1988–1996 teadusdirektorina ja 1996–1999 direktorina.

Lisaks kunsti uurimisele ja tutvustamisele, on aktiivselt kaasa mõelnud ja kaasa rääkinud Tartu linna arengu teemadel, koostanud mitmeid ja mitmeid muinsuskaitse eritingimusi, mille alusel on muutunud Tartu nägu nii, et endine on kindlalt alles, kuid ka uus saab tulla.

Mh oli 30 aasta eest vanade Tartu tänavanimede taastamise eestvedaja. Selle tegevuse tulemusena õnnestus näiteks 1986. aastal raekoja hoone 200 aasta juubeliga seoses nimetada Nõukogude väljak Raekoja platsiks, samal aastal sai oma vana nime tagasi ka Lai tänav.

Enriko Talvistu
Enriko Talvistu

 

Ekskursiooni tunnusgraafikal kasutatud foto eest aitäh Eesti Kirjandusmuuseumile ja Eesti Kultuuriloolisele Arhiivile, jäädvustusel on ennesõjaaegne Vanemuise teatri suveaed.