Dirigent

— (ka muusikajuht, kunstiline juht) ooperiteatris on kaasajal kõige tähtsam persoon. Ta on loomingulise kollektiivi juht ning reeglina ainuisikuline otsustaja, mida mängukavasse võetakse ja milline on ooperi ülesehitus. Ooperi arengu esimesel perioodil oli dirigent aga teisejärguline persoon, heliloojate käealune ja abiline.

Kaasajal otsustab dirigent missugust varianti ooperist lavale tuuakse, määrab lühendused, osade ümbertõstmised, interpretatsioonide erinevused, ooperi stiili, tempo, tasakaalu ja värvingu. Dirigent valib lauljate koosseisu, töötab nendega, tegeleb koori- ja orkestriharjutuste korraldamisega. Dirigent kontrollib lavastuse valmimise käiku, teeb koostööd kõikide isikutega, kes tegelevad antud muusikalavastusega. Etenduse ajal hoiab ta muusikaelemendid koos, juhatab sisse lauljad, koori ja orkestriliikmed partiide esitamiseks ja jälgib, et lauljad ja orkester esitaksid noodid nii nagu helilooja need kirjutas.

Põhimõtteliselt on siis jumala ja dirigendi vaheline ainus erinevus see, et jumal teab, et ta ei ole dirigent. (Ja seda nalja on ka Taavi Kull nii palju kuulnud, et annab kindlasti andeks.)