pressikas

Tartu linna päeval tunnustatakse tublisid tartlasi

Tartu Linnavalitsuse pressiteade
28.06.2017

Tartu linna päeval, 29. juunil kell 12 annab Tartu linnapea Urmas Klaas raekoja saalis teenekatele tartlastele Tartu linna medalid ning tunnustab Tartu kauneimate kodude omanikke. Tartu linna aukodaniku tiitel antakse üle professor Rein Taageperale, kes ei viibinud vabariigi aastapäeva ajal Eestis.

Tartu Linnavalitsus otsustas tänavu tunnustada Tartu linna medaliga kultuurikorraldajat Liida Konsat, keemiaõpetajat Tatjana Ojaveret, koormeistrit Ene Peikerit, Tartu Observatooriumi direktorit Anu Reinartit ja Tartu Biotehnoloogia Pargi juhatajat Andrus Tasat. Tartu aukodaniku tiitli otsustas Tartu Linnavolikogu veebruaris anda  teadlasele ja ühiskonnategelasele Rein Taageperale.

Tseremoonial tunnustatakse ka Tartu kauneimaid kodusid. Tiitli “Eesti kaunis kodu 2017” saavad Kapteni tn 8, Oa tn 46  ja Sangla tn 63 asuv Elite kliinik. Selle tiitliga pärjatud kinnistute omanikud saavad presidendi autasu ehk tunnusmärgi ning nende majade fotod avaldatakse raamatus “Eesti kaunis kodu”.

Tiitli “Tartu kaunis kodu 2017” pälvivad järgmiste koduaedade rajajad: V. Melliku tn 4, Nurme tn 34 ja N. Lunini tn 40. Eripreemiaga tunnustatakse ka lasteaeda Helika lapse arengut toetava õueala kujundamise eest.

Piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile tehti ettepanek esitada Eesti rahvusvärvides mastivimpli saajateks MTÜ JCI Toomemäe, Tartu Pereliit ja Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tartu Kogudus, kes on  tubli tööga silma paistnud Tartu linna heakorratalgutel.
Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145
Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht
736 1212, 516 4592

pressikas

Tartlasi oodatakse Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise arutelule

Tartu Linnavalitsuse pressiteade
22.06.2017

Tartlasi oodatakse Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise arutelule

Tartu Linnavalitsus ootab linlasi kolmapäeval, 28. juunil kell 17.30 Sisevete Saatkonda, et arutleda Tartu kandideerimise üle Euroopa kultuuripealinnaks 2024. aastal.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartul kindel soov saada aastal 2024 Euroopa kultuuripealinnaks. „Oleme alustanud ettevalmistustega ja tahame kuulda ka linnakodanike arvamusi. Iga idee kultuuripealinna teemal on teretulnud,” lisas Klaas.

Tartu linna päeva eelüritusena on kõigil linnakodanikel võimalik avaldada oma mõtteid seoses Tartu kandidatuuriga. Kutsutud külalistena saavad avalikul arutelul sõna Supilinna Seltsi juhatuse esimees Kristiina Praakli, Tartu Euroopa kultuuripealinnaks 2011 projekti koordinaator ja E-Riigi Akadeemia juhatuse liige Hannes Astok ning kirjanik Anti Saar. Arutelu modereerib kultuuriteenistuse peaspetsialist Erni Kask.

Kuna 2024. aastal hakkab üks Eesti linn taas kandma Euroopa kultuuripealinna tiitlit, on Tartu otsustanud sellele tiitlile kandideerida. Tartu osales konkursil ka 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli nimel, tookord pälvis kultuuripealinna nimetuse Tallinn.

Lisainfo: kultuuriosakonna kultuuriteenistuse peaspetsialist Erni Kask, tel: 736 1358, Erni.Kask@raad.tartu.ee

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht
736 1212, 516 4592

pressikas

Tartu linn tunnustab tublisid tartlasi medaliga

Tartu Linnavalitsuse pressiteade
20.06.2017

Tartu linn tunnustab tublisid tartlasi medaliga

Tartu Linnavalitsus otsustas tunnustada Tartu linna medaliga kultuurikorraldajat Liida Konsat, keemiaõpetajat Tatjana Ojaveret, koormeistrit Ene Peikerit, Tartu Observatooriumi direktorit Anu Reinartit ja Tartu Biotehnoloogia Pargi juhatajat Andrus Tasat.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu medali uued kandjad on väärikad tartlased, kes oma tööga tartlaste ja kodulinna heaks palju korda saatnud. “Aitäh ütleme neile Tartu linna päeval, 29. juunil,” lisas linnapea.

Liidia Konsal on olnud väga oluline roll nii Tartu laulupidude kui ka üldlaulu- ja  tantsupidude ettevalmistamises. Ta oli aastaid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator, Tartumaa laulupeo komisjoni liige ning Euroopa suurima rahvakunstifestivali Europeade vabariikliku komitee liige. Praegu tegutseb Liidia Konsa tänavuse noorte laulu- ja tantsupeo Tartu linna kuraatorina. Liidia Konsa eestvedamisel on Tartu linnas toimunud hulk silmapaistvaid üritusi – mees-, nais- ja segakooride ning vokaalansamblite laulupäevi, dirigentide, tantsujuhtide ja heliloojate juubelikontserte, rahvatantsujuhtide tantsukoolitusi ja palju muud.

Tatjana Ojavere on teenekas keemiaõpetaja. Ta on töötanud Tartu linnas keemiaõpetajana üle 40 aasta, viimastel aastatel Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Ta on suurepärane ainespetsialist, kes teeb oma tööd südamega. Õpetamisel on tema jaoks oluline, et õpilastel oleks tunnis huvitav. Uuenduslike õppemeetodite ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine on iseenesestmõistetav olnud kogu tema õpetamispraktika vältel. Töötades vene õppekeelega koolis, on Tatjana Ojavere panustanud ka õpilaste eesti keele oskuse arendamisse – ta õpetab keemiat ja loodusõpetust nii vene kui ka eesti keeles.

Ene Peiker on olnud aastakümneid väga aktiivne osaline Tartu kultuurielus. Ta on dirigent, koormeister, hääleseadja ja õpetaja. Tartu Akadeemilise Meeskoori koormeister ja abidirigent oli ta ligi 40 aastat, aidates jõudsalt kaasa koori kunstilisele arengule. Selle aja jooksul on väga paljud laulumehed tema käe all oma vokaalseid võimeid arendanud. Meeskoori suurepärastel tulemustel erinevatel konkurssidel ja kõrgetasemelistel kontsertreisidel on tähtis roll olnud Ene Peikeril. Pedagoogina on ta paljude muusikute arengule kaasa aidanud õpetades Tartu Õpetajate Seminaris dirigeerimist.

Anu Reinart on Tartu Observatooriumi direktor ja teadlane, kes on andnud silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse. Tänu Tartu Observatooriumi ja selle direktori Anu Reinarti tööle on Tartust kujunenud Eesti kosmosealase tegevuse juhtiv piirkond. Paljuski tänu Anu Reinarti aktiivsele osalusele Eesti kosmosepoliitika töörühmas, Eesti esindamisele paljudes Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri töörühmades ning komisjonides, on Tartu olnud kogu selle protsessi käigus Eesti kosmosetegevuse põhikeskuseks. Viimastel aastatel on Tartus igal aastal toimunud mitu rahvusvahelist kosmosealast konverentsi või töötuba, siin on loomisel Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator ja siin arendatakse seadmeid Euroopa kosmoselaevadele.

Andrus Tasa on teadlane ja ettevõtja, Tartu Biotehnoloogia Pargi juhataja, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS-i nõukogu ja OÜ TBD-Biodiscovery juhatuse liige. Alates 2001. aastast on Andrus Tasa olnud tegev ettevõtluses ning omab ja juhib hetkel erinevaid ettevõtteid, mis tegutsevad biotehnoloogia, meditsiini ja keemia valdkonnas. 2002. aastal pani Andrus Tasa aluse Tartu Biotehnoloogia Pargile, mille eesmärk on olnud soodsa ja areneva keskkonna loomine biotehnoloogiaalase ettevõtluse edendamiseks Eestis. Andrus Tasa on  andnud suure panuse nii Tartu biotehnoloogia ettevõtluse kui ka üldise ettevõtluskeskkonna arendamisesse.

Vastavalt Tartu linna tunnustusavalduste andmise korrale antakse Tartu medal austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest.

Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145

Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht
736 1212, 516 4592

pressikas

Tartu kellamängu originaalpalu saab kuulda 22. juunil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade
20.06.2017

Tartu kellamängu originaalpalu saab kuulda 22. juunil

Tartu raekoja kariljoni originaalpalade konkursile laekus 11 teost, mis olid Tartu elektroonilisele kellamängule nõuetekohaselt vormistatud. Neljapäeval, 22. juunil kell 16 kõlavad palad Tartu raekoja platsil, mil žürii valib välja kolm võidutööd.

Esitusele tulevad järgmised helitööd: „Taevas ja maa“, „Tartu võit“, „Tarbatu“, „Improvisatsioon mängutoosis“, „Vihmane Tartu“, „Ballaad taevasele Mariale“, „Kaanon“, „Raekoja tants“, „Lepitus“, „Võtkem Tartu rütmid“ ja „Udus“.

Konkursi võitjad tehakse teatavaks 29. juunil, Tartu linna päeval toimuval galakontserdil, mil tuleb esitamisele ka kolm võidupala.

Žürii koosseis: Vanemuise teatri peadirigent ja muusikajuht Paul Mägi, koorijuht, helilooja ja Tartu linna aukodanik Alo Ritsing, Arsise Kellade Kooli õpetaja ja dirigent Mari Tooming ning Tartu raekoja kellamängu projektijuht, muusikaprodutsent ja organist Merle Kollom.

Kellamängu info: www.tartu.ee/kellamang

Lisainfo: Tartu raekoja kellamängu projektijuht Merle Kollom, tel 521 6996.
Lilian Lukka
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht
736 1212, 516 4592

pressikas

Tartu linna päev toob taas ooperi linna

Tartu linna päev 2017 – Ooperisümbioos 2Tartu Linnavalitsuse pressiteade
19.06.2017

Tartu linna päev toob taas ooperi linna

Teist aastat järjest ooperi- ja klassikalise muusika võtmes korraldatav Tartu linna päev toob lavadele kokku nii suuri kui mõnevõrra pisemaid esinejaid. Seekord sümbioositakse ooperit koos näitlejatega.

29. juunist on Tartus kujunemas omamoodi ooperi- ja klassikalise muusika minifestival, mis on sillaks nende žanrite ja interpreetide vahel, kes tavaliselt ei kohtu.
Koos annavad saabuval linna päeval kontserte Peeter Oja ja Vanemuise tšellokvartett, Ivo Uukkivi ja Kristjan Randalu, väike hiiglane Oliver Kõvask ja sopran Maria Listra. Lisaks tugevdavad žanrite vahelist koostööd ühise kontserdiga kolleegid Vanemuise teatrist: koos astuvad üles näitleja Priit Strandberg, sopran Pirjo Jonas, tenor Rasmus Kull ning bariton Simo Breede jt.

Ooperit klassikalisel kujul, aga harjumatus kohas saab nautida remondi algust ootavas Tartu turuhoones, kus annavad koos kooridega kontserdi tervelt kuus Vanemuise teatri ooprisolisti. Sopranite Karmen Puisi ja Merle Jalaka, metsosopran Valentina Kremeni, tenor Rasmus Kulli, bariton Jaan Willem Sibula ning bass Märt Jakobsoni esituses kõlavad armastatud ooperi- ja operetimeloodiad keskpäevasel kontserdil ainult eesti keeles. Turuooperi koori moodustavad 29. juunil Tartu meeskoori Akadeemiline Emajõgi ja naiskoor Emajõe laulikud lauljad.

Kontsertideks ja ülesastumisteks saabuvad Tartusse külla veel näitleja Pääru Oja koos Indrek Kruusimaaga ning Arne Mikk Rahvusooperist Estonia. Arne Mikk räägib kell 16 Sisevete Saatkonnast väljuval ooperilodjal talle omase muhedusega ooperižanri helgest tulevikust. Kell 23 alustab sõitu teatrilodi. Selle kapteniks on Merle Jääger Vanemuise teatrist, kes on lubanud parmupilli mängiga ning loomulikult teatri- ja Tartu juttu ajada.

Saabuval suvel algab linna päev tegelikult juba 28. juuni pärastlõunal Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri etteastega Tartu Kaubamajas, orkestri ees on dirigent Taavi Kull.

Päev kulmineerub õhtuse galakontserdiga raekoja platsil, kus astuvad sama orkestri saatel üles nii külalised kui Tartu oma ooperisolistid ja interpreedid.

Teist aastat järjest on linna päeva kunstiline juht Vanemuise teatri ooperisolist Reigo Tamm, päeva korraldab Tiigi seltsimaja.

Linna päeva toetajad ja koostööpartnerid on: Tartu Kaubamaja, Tartu Postimees, Ehitustrust AS, Ehitusfirma Rand & Tuulberg AS, AS Fortum Tartu, Kaubamaja, Tartu Ülikool, Tartu Mill AS, Roheline Park, Saku Õlletehase AS, trükikoda Paar, Eesti Leivatööstus OÜ, Tartu Turg AS, hotell London, Café Shakespeare, Teater Vanemuine, Vanemuise kontserdimaja, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Emajõe Lodjaselts, Loodusturism OÜ, Tartu Ratsakool, Blossom Lillesalong ja Rahvusarhiiv

Kogu linna päeva programmi ja esinejatega saab tutvuda lehel tartulinnapaev.ee.
Lisainfo:
Reigo Tamm
Tartu linna päeva kunstiline juht
5558 3254
Reigo.Tamm@raad.tartu.ee

Maris Peebo
Tartu linna päeva projektijuht
506 8770
Maris.Peebo@raad.tartu.ee

pressikas

Tartu kaunimad kodud on selgunud

Tartu linnavalitsus kinnitas eilsel istungil tänavuse kaunimate kodude konkursi tulemused.

Tiitli „Eesti kaunis kodu 2017” said
Kapteni tn 8,
Oa tn 46
Sangla tn 63 asuv Elite kliinik.

Tiitli „Tartu kaunis kodu 2017” pälvisid
V. Melliku tn 4,
Nurme tn 34
N. Lunini tn 40.

Eripreemiaga tunnustati lasteaeda Helika (Kalevi tn 52a) lapse arengut toetava õueala kujundamise eest.

„Tore oli näha nii paljude majaomanike innukust ja suurt tahet oma koduümbruse kujundamisel. Enamiku jaoks oli see tõeline hobi ja armastus. Kaunid koduaiad rikastavad linnaruumi ja on kindlasti innustavaks eeskujuks teistele,” ütles hindamiskomisjoni esimees abilinnapea Valvo Semilarski.

Auhinnatuid premeerib linn 200- ja 300-euroste kinkekaartidega. „Eesti kauni kodu” tiitliga pärjatud kinnistute omanikud saavad presidendi autasu ehk tunnusmärgi ning nende majade fotod avaldatakse raamatus „Eesti kaunis kodu”.

Piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile tehti ettepanek esitada Eesti rahvusvärvides mastivimpli saajateks MTÜ JCI Toomemäe, Tartu Pereliit ja Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tartu Kogudus, kes kõik on  tubli tööga silma paistnud 20. Tartu linna heakorratalgutel. Juubelitalgutel osales sel aastal ka rekordarv inimesi – 1370.

Tänavu hinnati tartlaste kauneid koduaedu juba 20. korda. Aastate jooksul on konkursi raames tunnustatud ligi 200 erinevat kinnistut. Traditsiooniliselt tänatakse ja tunnustatakse kauni kodu konkursil osalenuid Tartu linna päeval, 29. juunil toimuval linnapea pidulikul vastuvõtul.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

pressikas

1.–2. juulil toimub Tartus Pingipäev

1.–2. juulil toimuv Pingipäev innustab naabritega rohkem suhtlema

Foto: Karoliina Kreintaal

Juuli esimesel nädalavahetusel leiab aset rahvusvaheline Pingipäev, mille algataja on BenchesCollective Amsterdamist ning kohalik eestvedaja Linnafestival UIT. Ühiseks eesmärgiks on nautida oma naabrite seltskonda ning tunda end ka avalikus ruumis koduselt.

Pingipäevale on oodatud osalema kõik, kes tahaksid oma naabruskonnas elavaid inimesi paremini tundma õppida. Juhtnöörid on lihtsad: tuleb välja mõelda üks enesele meeldiv tegevus, mida naabritega jagada ning selleks kasutada kõnniteed oma kodu ees. Õue soovitame selleks ajaks tuua toolid, lauake ja miks mitte ka võrkkiik või ajutine bassein lastele. Sel viisil muutub avalik ruum meie kõigi ühiseks elutoaks, kus koos aeg veeta.

Amsterdamist alguse saanud projekt on näidanud, et oma naabritega suhtlemine suurendab kodu- ning turvatunnet. Pingil toimuv tegevus on enese fantaasia vili ning varasemaid näiteid on seinast seina: naabritega koos on kootud, lastele raamatuid ette loetud ning ka salsat tantsitud.

5. juunil toimus Tartus Vabriku tänaval esimene Pingipäeva sündmus. Vabriku 3 majaelanikud olid ette valmistanud terve õhtu jagu tegevusi. Kavas oli maja ajalugu tutvustav loeng ja hiina keele tund. Luuletusi luges Vabriku tänava poeet Tõnis Luik ja aknakontserdi andis Karoliina Kreintaal.

Selleks, et ka teised linnaelanikud sinu pingi üles leiaks, tuleb see märkida Pingipäeva rahvusvahelisele kodulehele. Aadressil
www.benchescollective.com on võimalik end kerge vaevaga registreerida ning pink kaardile lisada. Eesti osalejatel on sotsiaalmeedias ka oma grupp, kus infot ja kogemusi vahetada: www.facebook.com/groups/pinkidekollektiiv.

Fotopank:
https://drive.google.com/drive/folders/0BynAfjPNxN2EalRtbHEwVl9neEU?usp=sharing

Kontakt:
Kadri Lind
Linnafestivali UIT korraldaja ja Pingipäeva kohalik eestvedaja
kadri@uit.ee / kadri@benchescollective.com
+372 5556 1541

pressikas

Linn ootab teateid kaunitest kodudest

pressika-teadeTartu Linnavalitsuse pressiteade
23.05.2017

Linn ootab teateid kaunitest kodudest

Tartu linnavalitsus ootab tartlastelt kuni 31. maini teateid pilkupüüdvatest koduaedadest ja hästi hooldatud hoonete ümbrustest, mis võiksid tänavu osaleda „Eesti kauni kodu” konkursil.

Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise kui nende naabrid või teised kaaslinlased. Esitatud kinnistute omanikele tehakse ettepanek konkursil osalemiseks ja hindamiskomisjon läheb objekte vaatama 7. juunil.

Konkursiga soovib linn tõsta esile Tartus asuvaid eeskujulikult heakorrastatud ja kaunilt haljastatud kinnistuid ning tunnustada nende omanikke või esindajaid.
Tiitel „Eesti kaunis kodu” antakse kuni kolmele Tartu linna kinnistule, mille aadress, lühikirjeldus ja fotod edastatakse Eesti Kodukaunistamise Ühendusele kinnistute omanike autasustamiseks Eesti Vabariigi presidendi autasu ehk tunnusmärgiga ning avaldamiseks raamatus „Eesti kaunis kodu”.  Tiitel „Kaunis Tartu kodu” või eripreemia antakse Tartu linna tasandil tunnustust väärivatele kinnistutele.

Lisaks elamutele hinnatakse konkursil ka ühiskondlike ja ärihoonete ümbrusi.

Konkursil osalenuid tänatakse ja tunnustatakse linnapea pidulikul vastuvõtul, mis toimub traditsiooniliselt Tartu linna päeval, 29. juunil.

Lisainfo ja eelnevate aastate tunnustatud kodude fotod: http://www.tartu.ee/et/kaunis-kodu
Teated ilusatest kodudest on oodatud e-posti aadressil Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee või telefonil 5615 7291.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

pressikas

Noora neljapäev

Tartu linna päev 2017: Ooperisümbioos 2 ja Noora neljapäev

Teist aastat järjest korraldatakse Tartu linna päev ooperivõtmes.

Noora neljapäevRahvusarhiiv avaldab selle tähistamiseks Tartu linna päeva Facebooki ja Instagrami kontol 8 Tartu silla fotod, mis nagu üks hea linna päevgi, sümboliseerivad kokkusaamist ja koostööd.

29. juunist ehk Tartu linna päevast on kujunemas omamoodi ooperi- ja klassikalise muusika minifestival, mis on sillaks nende žanrite ja interpreetide vahel, kes tavaliselt ei kohtu.

Saabuval suvel algab linna päev juba 28. juuni pärastlõunal Tartu Kaubamajas sümfooniaorkestri etteastega ja libiseb ülejärgmisessegi päeva.

Linna päeval lähevad lähevad ooper, klassikaline muusika ja ooperisolistid juunikuises Tartus natukeseks taas linna peale – sedapuhku võtavad nad kaasa näitlejad, et üheskoos ooperit sümbioosida ehk erinevaid žanreid kokku pannes nende piire hägustada, (kontserdi)elamust pakkuda ja kuulamiskogemust ehmatada.

Kell 21 võtab päeva muusikaliselt kokku galakontsert raekoja platsil, kus astuvad sümfooniaorkestri saatel üles nii külalised kui Tartu oma ooperisolistid.

Rahvusarhiivi valitud ning linna päeva Facebooki ja Instagrami kontol kord nädalas „Noora neljapäeva” raames avaldatavad 8 Tartu silla fotod aastatest 1870–1980 tähistavad Tartut ning neid sildu žanrite, inimeste, asutuste ja ettevõtete vahel, mis ühe toreda linna päeva korraldamise võimalikuks teevad. Lisaks aitavat vanade fotode silmitsemine mööda vaadata kaarsilla – Tartu ühe sümboli – remondist tingitud ajutistest ebamugavustest…

Teist aastat järjest on linna päeva kunstiline juht Vanemuise teatri ooperisolist Reigo Tamm, päeva korraldab Tiigi seltsimaja.

Linna päeva toetajad ja koostööpartnerid on: Tartu Kaubamaja, Kaubamaja, Tartu Postimees, Ehitustrust AS, Ehitusfirma Rand & Tuulberg AS, AS Fortum Tartu, Tartu Ülikool, Tartu Mill AS, Roheline Park, Saku Õlletehase AS, trükikoda Paar, Eesti Leivatööstus OÜ, Tartu Turg AS, hotell London, Café Shakespeare, Teater Vanemuine, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Emajõe Lodjaselts, Athena keskus, Loodusturism OÜ, Tartu Ratsakool, Blossom Lillesalong ja Rahvusarhiiv

tartulinnapaev.ee
facebook.com/tartulinnapaev
instagram.com/tartu_linna_paev

 

Lisainfo:

Reigo Tamm
Tartu linna päeva kunstiline juht
5558 3254
Reigo.Tamm@raad.tartu.ee

Maris Peebo
Tartu linna päeva projektijuht
506 8770
Maris.Peebo@raad.tartu.ee

 


Pressiteade
11.05.2017

pressikas

Tartu soovib leida raekoja kellamängule uusi muusikapalu

tartu-raekoja-kariljonTartu linn kuulutab välja Tartu raekoja kariljoni originaalpalade konkursi.

Lugude esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017. Üks autor võib esitada kuni 2 omaloomingulist lugu. Professionaalsetest muusikutest koosnev žürii valib laekunud tööde hulgast välja kolm võidupala, mis avalikustatakse 29. juunil toimuval Tartu linna päeval ning edaspidi hakkavad need kõlama Tartu raekoja kariljonimuusika aastaprogrammis.

Konkursi preemiafond on 1000 eurot: 1. koht – 500.-, 2. koht 300.-, 3. koht 200.-

“Konkursi korraldamise eesmärgiks on rikastada Tartu raekoja kariljoni muusikalist aastaprogrammi uute, senikuulmata teostega ning pakkuda Eesti muusikutele uudset loomingulist väljundit,” ütles Tartu raekoja kariljoni projektijuht Merle Kollom.

Lisainfo: https://www.tartu.ee/et/kellamang

 

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Foto: Kalle Paalits